Franšais
Publication dans les journaux L'Avenir, Le Soir et Sud Presse.
Nederlands
Publicatie in de kranten van Corelio: De Standaard, Het Nieuwsblad, De Gentenaar en Het Volk